Rozpis

3. a 4. ČP MTBO

na krátké a klasické trati konaný dne 19.-20.5.2018 v  Pozlovicích

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
Technické provedení: Sportovní klub orientačního běhu Zlín z.s.
Datum: 19. – 20. 5. 2018
Centrum: hotel Vega Pozlovice
Prezentace: Sobota 19 .5. 11:30 – 12:30 v centru závodu
Neděle 20. 5. 08:00 – 09:00 v centru závodu
Vypsané kategorie: MW11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, Open
Předpokládaný čas vítěze Dle platných prováděcích pokynů
Druh závodu: Sobota 19. 5. 2018 – krátká trať (middle)
Neděle 20. 5. 2018 – klasická trať (long)
Přihlášky: Přes přihláškový systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/nebo e-mailem na adresu prihlasky@skob-zlin.cz s uvedením kategorie, jména, čísla čipu. Přihláška e-mailem je platná po obdržení odpovědi (reply)Termín přihlášek – do neděle 13. 5. 2018
Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli ve stanech, přímo v centru závodu
Vklady:
Kategorie Sobota Neděle
WM11, WM14 60,- Kč 60,- Kč
WM17, WM20 150,- Kč 150,- Kč
WM21, WM40, WM50 M60 200,- Kč 200,- Kč
Open 100,- Kč 100,- Kč

Open – včasné přihlášení 100,- Kč, na místě 200,- Kč.

Přihláška po termínu 13. 5. 2018 za příplatek 100 %. Toto ustanovení neplatí pro zahraniční účastníky závodů. Zapůjčení SI čipu 50,-Kč/den. Po závodnících neregistrovaných v ČSOS bude požadována záloha 800,-Kč za jeden čip. Vklady zasílejte na účet SKOB Zlín, číslo účtu 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako variabilní symbol uvádějte 201805xxxx  (xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS).
Doklad o zaplacení přineste na prezentaci, pro případ potřeby

Start: Sobota 19. 5.   00 = 13:30 – krátká trať
Neděle 20. 5.   00 = 10:00 – klasická trať
Vzdálenosti: Centrum – parkování: 0 m
Sobota: Centrum – Start do 6 km
Cíl – Centrum:  0 km
Neděle: Centrum – Start do 4 km
Cíl – Centrum: 0 km
Mapa: Sobota: Vega  1:10 000 , e-5m, formát A3
Nedělě: Komonec 1:15 000, e-5m, formát A3
Informace: http://mtbo2018.skob-zlin.cz
m.hancikova99@gmail.com tel: 606786802
Terén:
Kopcovitý terén s hustou sítí cest, povětšinou dobře sjízdný. Typický valašský terén
Systém ražení: Závod se jede s elektronickým razicím systémem SPORTIdent,
je možné použít všechny typy čipů.
Upozornění:
Les využíváme s laskavým svolením majitelů lesa. Je to jejich dobrá vůle, že nám závodit dovolí. Apelujeme tímto na všechny závodníky, aby se dle toho chovali a nerušili především zvěř, která v tomto období klade mláďata.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO.  Porušení pravidel bude důvodem k diskvalifikaci.
Protesty: Písemné protesty proti vkladu 200,-Kč se podávají u hlavní rozhodčí
Adresa pro písemné protesty: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín
Stravování: V centru závodu bude stravování zajištěno cateringem hotelu Vega. Mimo volnou nabídku, bude možno předem objednat jednotlivá jídla v Orisu.
Školka: Na shromaždišti bude dětská školka k hlídání dětí v průběhu závodu. Pro starší děti do 10 let bude připraven malý závod.
Vyhlášení výsledků: V sobotu v centru, v neděli ihned po závodě
Parkování: V místě centra závodů. Bude vybíráno 50 Kč za osobní auta, 100 Kč za karavan, za oba dny
Úschovna kol: Ze soboty na neděli bude možno  uschovat kola.
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu   Michaela Hančíková
Hlavní rozhodčí   Barbora Krejčíková
Stavitel Sobota Petr Novotný (Mi)
  Neděle Jan Graubner (Lo)